2013-11-26

GIBCA stödjer medarbetare i asylfråga

För Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) 2013 som pågick 7 september -17 november arbetade Lumnije i performancekonstverkt Too Much Melanin av konstnären Núria Güell.

Verkets idé var att uppmana gemene man att leka kurragömma med en politisk flykting. Leken blev en direkt kommentar till det överhängande hot om upptäckt som papperslösa flyktingar i Sverige lever under idag. Med det nyligen ifrågasatta Projekt Reva färskt i minnet ville konstnären med kurragömmaleken belysa jakten på papperslösa flyktingar. Lumnije anställdes för projektet just i egenskap av att vara asylsökande och tidigare gömd flykting. Hennes erfarenhet av det svenska migrationssystemet bidrog till verkets genomslagskraft.

Verket har uppmärksammats i en rad media och exempelvis Svenska Dagbladet skrev i sin recension (Allvarsam lek på Göteborgsbiennalen, 2013.09.12) att:

”Om leken gör att vi kan närma oss laddade frågor avslöjar den också hur vi förhåller oss till andras prekära situation. När den kommer alltför nära verkligheten vill man inte alltid leka längre. (…) Anställningen kan kanske förbättra hennes chanser att få stanna. Hon finns där på arbetstid för att leka kurragömma med besökare, men det är alltid de som räknar och hon som gömmer sig.”

Nu har Lumnije och hennes familj för sjätte gången fått avslag på sin asylansökan och vi vill ge henne vårt starkaste stöd i kampen för ett liv i Sverige. Familjen är djupt förankrade i Sverige, det är här barnen är födda, vuxit upp och har sina liv.

På namninsamling.se och Låt Rinora, Urata, Urona och Rion få stanna i Sverige! kan du med din underskrift stödja familjen för en fortsatt framtid i Sverige.