2017-09-09

Invigning på Konstepidemin/Kastellgatan

GIBCA 2017 invigning Konstepidemin/Kastellgatan

Observera. bilderna får ej användas utan fotografens, Rebecka Bjurmell, tillstånd.