gibca-2017-how-grupp-besök

Gruppbesök

Öppna guidade visningar

Under biennalen anordnades i vanlig ordning guidade visningar med olika inriktningar och på olika språk. Det fanns också möjlighet att boka gruppvisningar och workshops.
 Bild: House of Words session #5, under GIBCA 2015.
Foto: Michelle Boynton