test

OPEN CALL

GIBCA och PARSE efterlyser bidrag till ett specialnummer av PARSE Journal på temat sekularitet

GIBCA (Göteborgs Internationella Konstbiennal) och PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) efterlyser bidrag till ett gemensamt nummer av PARSE Journal som kommer att ges ut i samband med invigningen av GIBCA 2017.

GIBCA 2017 kommer att fördjupa sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället. Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?

GIBCA 2017 kommer vara ett mångfacetterat projekt som omfattar en stor konstutställning och en rad konstnärsledda initiativ utvecklade i samarbete med olika grupper och organisationer i Göteborg. Ett rikt program med aktiviteter och samtal som berör det civila samhället, aktuell forskning samt kulturella och politiska frågeställningar kommer utgöra en central del av biennalen.

Samarbetet mellan GIBCA 2017 och PARSE Journal utgår ifrån en övertygelse om att konstnärlig produktion och forskning har en viktig roll att spela i den samtida debatten kring relationen mellan makt, religion och frihet. GIBCA 2017 har som syfte att öppna upp för en genuint pluralistisk diskussion, som tar plats utanför det traditionella medielandskapet, där konstnärliga idéer tillåts möta andra, ibland motstridiga, perspektiv. Vi efterlyser nu bidrag till detta nummer av PARSE Journal på temat sekularitet

Sekularitet står för särskiljandet av religiös tro (och icke-tro) från staten. Inom den samtida västerländska liberala sekulariteten söker man skapa förutsättningar för att upprätthålla och skydda fyra medborgerliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter och den juridiska separationen mellan det privata och offentliga. Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för regleringen av en rad olika komplexa och ofta motstridiga frågor såsom rätten till abort, sexuell frihet, homoäktenskap, social jämlikhet och censur. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter. Sekularitet har tagit många olika skepnader runt om i världen, från averroismen i det islamska Andalusien under medeltiden, Atatürks moderniserande kemalistiska sekularism i Turkiet i början på 1900-talet till den franska konstitutionens sekulära Laïcité och på den andra sidan spektrat, den amerikanska konstitutionen.

Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts nu för våldsamma påtryckningar som en följd av en ökande global medvetenhet fylld av rädsla, osäkerhet och otrygghet. De antipluralistiska krafter som mobiliserade attacken den 11 september 2001; invasionen av Irak 2003; inrättandet av militärfängelset i Guantánamo Bay och rapporterna om tortyr därifrån; mordet på Theo van Gogh och den påföljande nationalistiska högervågen i Nederländerna; publicerandet av de blasfemiska teckningarna i danska Jyllands-Posten och massakern som begicks av Anders Breivik på Utøya. Därtill den Islamiska statens (ISIL) framväxt ur Mellanösterns politiska instabilitet, attacken mot tidskriften Charlie Hebdos redaktion i Paris, den stora tillströmningen till Europa av flyktingar från inbördeskrigen i Syrien och Irak och de nationella reaktioner som följt flyktingströmmarna - är bara några av de händelser som anses driva Europa mot en kollaps av det sekulära samhällssystemet.

Ur denna situation har  en  skenande identitarism växt fram som förkroppsligar många såväl underliggande som uttalade konservativa strömningar. Fundamentalismer och extremismer har förgrenats i alla riktningar. Fram träder ett flertal frågor om framtiden. Hur ter sig  sekularitet  i stunder av kris? Hur kan vi relatera till de religiösa ”andra” som träder in i sekularitetens rum? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Är det staten som är bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem? GIBCA 2017 kommer ta sig an dessa komplicerade frågor och ämnar, som Judith Butler föreslår, att skapa rum “för samlevnad och kamp, genom deltagande i offentliga diskussioner, genom kulturella och meningsskapande projekt, som tillåter former av åtskillnad att sammanfalla med former av tillhörighet”.
 

Förslag till bidrag

Skicka förslag till bidrag i form av en kort sammanfattning (ca 300 ord, engelska) som behandlar frågor om sekularitet och sekularism i relation till både den offentliga och kulturella sfären till PARSE@konst.gu.se före 30 november 2016. Bifoga CV. Vi välkomnar kollektiva, transdisciplinära och experimentella förslag. Förslag och CV ska vara på engelska. 
 

Redaktörer

Nav Haq, curator för Göteborgs Internationella Konstbiennal 2017
Andrea Phillips, PARSE professor i konst, Konsthögskolan Valand
Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet
 

PARSE

PARSE är ett internationellt initiativ för att publicera och anordna konferenser kring konst och forskning vid Göteborgs universitet med målet att lyfta fram mångdisciplinära forskningskulturer inom konsten och mellan konsten och andra discipliner. http://parsejournal.com/
 

GIBCA

GIBCA är en av Nordens ledande konstbiennaler. GIBCA uppehåller sig inom de angränsande fälten forskning, konstnärligt skapande och filosofiskt tänkande som sammantagna erbjuder en vital utgångspunkt för utforskandet av kunskap och nya forum för dialog och utbyte. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.

GIBCA 2017 äger rum mellan den 9 september och 19 november 2017.

Verksamhetschef Röda Sten Konsthall: Mia Christersdotter Norman

Konstnärlig ledare GIBCA: Stina Edblom